søndag 27. juni 2010

I just don't get it...

Noen ganger virker ting bare ikke. Uansett hvordan jeg strever og sliter blir det ikke riktig... Se på den flotte skissen fra Stuck?! under for eksempel. Jeg så den, likte den og satte i gang å jobbe. Og så ble alt bare kokos...

Some times things just doesn't work. It doesn't matter how much I try, work and struggle: it doesn't work. Look at this great sketch from Stuck?! for example. I saw it, liked it and started working on it. And I just couldn't make it right.


Ideen min var god. Designet var bra. Fargene og bildene matched. Og det bare rotete. Det endte med at jeg plukket hele greia fra hverandre (det var selvfølgelig limt, limt godt!), byttet bakgrunnsfarge og så ble det plutselig spiselig!

My idea was good and so was the design. The colors and pictures were matching. And it all looked messy! I ended up deassembling the whole layout (it was glued down, off course. And I hadn't been frugal on the glue...), changed the background color and the layout suddenly turned out OK!

Jeg scrapper album for barna mine. De bryr seg mest om bildene og blåser i om papirer og pynt er årets eller fjorårets. Helt ærlig: de brydde seg mer om bildet av R2D2 enn om bakgrunnsfargen skulle være kobboltsblå eller hvit...

I scrap to make albums for my kids. They care more about the photos than if the pps and embellies are this or last year's releases. Honestly - they were more interested in looking at the photo of R2D2 than deciding if to use white or cobolt blue background color...

søndag 20. juni 2010

Mannfolk-kort Masculine cards

Av en eller annen grunn er det så my vanskeligere å lage mannfolk-kort enn dame-kort. Kanskje fordi alle damer like blomster og blonder og det er det masse av i scrappeverdenen? Men så duker det opp noen serier som egner seg godt for menn også - og da er det bare å tråkke til. Slik som denne serien (Quite Contrary fra MME).

For some reason it's a lot harder to make cards for men than for woman. Maybe because all woman like flowers and laces, and you find lots of that in the scrap world? But then, on occations, lines suitable for men, too, shows up. Like the line Quite Contrary by MME. Then it's just easy peasy...

Alle som kjenner meg, vet at jeg er en skisse-frik. Men ikke alle vet at jeg foretrekker skisser beregnet på layouter også når jeg skal lage kort. Av en eller annen grunn passer de meg best.

Everybody who knows me, know that I am a sketch junkie. But not all of them know that I prefer sketches originally designed for layouts, for making cards, too. For some reason they often suits me better than card sketches.

Her er kortet
Here is the card
Og her er skissen fra Stuck?! den er laget ut fra
And here is the sketch from Stuck?! which the card is based on

søndag 13. juni 2010

Now hiring!

På tide å ansette sommerhjelperne!

Time to hire some help for the summer season!

Have you missed Krissy Christie's sketches? Don't worry: she's making a new one every week at Wicked Princess. Pop in, say hello and enjoy the fun with Aussie scrapping friends!

The layout above, and the card on the bottom of this post, was made with this great sketch: WP June sketch #1:


Thank you for visiting :-)

mandag 7. juni 2010

Hvor ble det av barndommens hyttekos: utedass, vann fra brønn, vedfyring og oljelamper?


Where did my childhood cabin cozy (is this the right word, you friends with English as your mother's tongue?) go: the outdoor toilet, water from the well, wood stoves and oil lamps?


onsdag 2. juni 2010

Baby kort/cards

Jeg lager ikke babykort ofte: alle mine venner er ferdige med babyer, men de er heller ikke gamle nok til å bli bestemødre heller. Men så hender det at det kommer noen bestillinger på babykort. Mine egne unger er ikke bebisser mer heller, så huset er omtrent tomt for baby-relaterte scrappe-greier. Så da får man improvisere og ta det man har. Og resultatet kan bli som følger.

I don't make baby cards very often: all of my friends are done having babies, but on the other hand they are not old enough to become grandparents either. But some times someone orders baby cards from me. As my own kids aren't babies anymore, there is almost no baby related scrap stuff in my house. But I take what I have, and the result can be like this...