fredag 18. juli 2008

Kongsberg sølvgruver

I dag har vi vært i sølvgruvene på Kongsberg. Jeg blir imponert over hva man fikk til med bare håndkraft

Today we visited the old silver mines in Kongsberg. I am impressed by what they managed to do with pure man power!

Toget inn - 2 1/2 km inn i fjellet
The train into the mines - a distance of 2 1/2 km


Alle måtte ha hjelmer på
We all had to wear helmuts


Skikkelig arbeidsplass!
Awesome working conditions!

Ingen kommentarer: