lørdag 20. juni 2009

Litt av hvert
Jeg koser meg alltid med skissene fra Crafting In style.

Her er skissen fra 11. juni og hvordan jeg løste oppgaven:I always enjoy working with the sketches from Crafting In Style. Here is the sketch from June 11th and my take on it.


Ha, ha. Jeg elsker dette bildet faren mitt, tatt på Vil-Vite-senteret i Bergen.

Ha, I love this picture of my dad, taken at the Want-To-Know center in Bergen.


Når jeg bruker en skisse, legger jeg nesten alltid igjen et spor hos skisse-eieren. Ikke nødvendigvis for å være med i eventuelle konkurranser, men for å gi tilbakemelding om at skissen blir bruk. Jeg tror alle skissedesignere setter pris på det. Og ekstra hyggelig er det når jeg får tilbakemelding på at designeren/eieren liker resultatet. Som f.eks her (sjekk ut Last Month's winner til høyre).


When I use a sketch I almost every time leave a message at the sketch owner's blog/page. Not necessarily to join competitions, but to give the feed back that their sketches are in use. I believe all sketch designers appreciate that. And I always get flattered when I get a message back that they like my work. Like this (look at Last Month's winner to the right).


OK så er jeg kanskje barnslig, men jeg synes nå en gang det er stas å bli lagt merke til. Som her og her. Og det er koselig med awards som den under.


OK, I might be childish, but I enjoy beeing appreciated for my work, too. Like here and here. And it is nice with awards like this oneI got it from Jen

2 kommentarer:

Jen sa...

I love that picture of your Dad too! You did a wonderful job with that page!!

Ninas hobbyblogg sa...

Kjempefin tolkning av skissen!